home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Sibille Bonthuis geeft actiepunten advies

zondag 19 maart 2006
Beste schaakvrienden binnen de OSBO,
Op zaterdag 25 februari is er een themadag georganiseerd door en voor de OSBO in Wageningen en op die dag zijn vele enthousiaste kaderleden van schaakverenigingen binnen de OSBO bij elkaar geweest rond het thema “de moderne schaakbond”. Al snel na de inleiding werd het mij duidelijk dat schaken helemaal niet dreigt uit te sterven. Schaken leeft op vele plaatsen en heeft toekomst! Deze positieve zin moet ons komende tijd op de been houden en ons het juiste geloof in de toekomst van het schaken geven, want er werd ook duidelijk dat er iets moet gebeuren binnen de schaakwereld.
De schakers en verenigingen moeten uit hun oude stoffige schaakkasten en verroeste ideeënhuisjes komen en een nieuwe weg in slaan, waarbij de volgende zaken erg belangrijk zijn:
- schaken moet in alle vormen, tempo’s en op meer momenten in de week gespeeld worden
- plezier, sfeer, lage drempels, jeugdig elan moeten zichtbaar zijn
- schaken moet in de publiciteit: de krant, de kabelkrant, de lokale omroep, de markt, de scholen, de bibliotheek, de winkels, de website, het clubblad dat overal in alle uithoeken van de gemeente ligt
- training voor talent, vrouwen, beginnelingen, gevorderden
- zorg voor visie, slagvaardige structuur, korte realistische beleidsplannen
- zorg voor reclame en sponsering
Kort maar krachtig: het schaken moet weer nieuw leven ingeblazen worden en dat zullen we met zijn allen doen. Wij als OSBO, beginnen gewoon en trekken anderen wel mee met ons enthousiasme. We laten ons niet van de weg afleiden, maar stropen de mouwen op en gaan concreet aan de slag.
Ik heb allerlei vellen, flappen en aantekeningen verzameld, bestudeerd en gelezen en toen proberen samen te vatten. Het resultaat is een grote opsomming van zaken die moeten gebeuren. Zo te zien weten we goed genoeg waar het allemaal aan schort, dus nu aan het werk. Verzamel je clubleden om je heen en maak een realistisch plan voor de komende jaren met actiepunten, speerpunten. Als een club in actie komt, moet dat resultaten gaan opleveren. We moeten de grote steen aan het rollen brengen met zijn allen en dat gaat gewoon lukken als ik alle genoemde punten nog eens nalees en terugdenk aan alle enthousiaste sprekers.
Er waren door allerlei omstandigheden ook een hele boel mensen niet, maar er waren er genoeg om de zaak aan het draaien te krijgen. De aanwezige mensen en de verslagen moet de rest van het kader ook wakker schudden en in bedrijf zien te krijgen. Als we elkaar willen helpen, moet dat zeker lukken! Veel succes op jouw vereniging met al deze ideeën, suggesties en aanbevelingen. Aan het werk en vergeet niet het plezier en het schaken met elkaar!
Sibbele Bonthuis, OSBO-toernooileider en Voorzitter Caĩssa Elburg

Werving van nieuwe leden:
- Oud-leden opzoeken/benaderen
- Vrouwen als groepje uitnodigen
- Beginnelingen als groepje uitnodigen
- Persoonlijk benaderen, voorbeelden: markt, ouders jeugdleden
- Zomerschaak met instuif/kennismaking
- Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt bij de vereniging
- Zorg voor poster, flyers bij scholen, winkels, bibliotheek etc.
- Wees zichtbaar actief
- Werk aan imago: “chess keeps young” etc.
- Publicatie van uitslagen, standen, leuk geschreven rondeverslag
- Activiteiten organiseren, die ook ingang geven aan huisschakers
- Speciale wedstrijden organiseren zoals dorp tegen dorp en probeer ieder 50 spelers te krijgen!
- Wees laagdrempelig als club
- Maak reclame als: doe de beste zet en wordt lid van …….
- Doe aan speerpuntacties, geef korte opleiding als drie avonden schaken leren voor vrouwen, zie dan een klein groepje binnen te krijgen
- Geef training
- Zorg voor toegankelijkheid
- Speeltempo aanpassen indien nodig, flexibel zijn
- Wat is de meest geschikte clubavond? Vrijdag of juist niet?
- Samenwerking zoeken met andere verenigingen, bijvoorbeeld schaken met de jeugd op zondagmiddag in de hockeykantine etc.
- Indien mogelijk meer schaakmomenten in de week, bijvoorbeeld schaken overdag, een middag schaakcafé
- Organiseer laagdrempelige open toernooien
- Zorg als vereniging voor visie, doelstellingen
- Duidelijke en frisse site met naamsbekendheid
- Zorg dat schaken overal genoemd wordt in jouw gemeente
Behoud van leden:
- Actief kader werven
- Zorg dat leden zich thuis voelen op de club
- Geef iedereen een taak of taakje en laat ze zich onderdeel voelen van een geheel
- Ieder lid moet zich een beetje belangrijk voelen binnen de club, ieder lid moet serieus genomen worden en aandacht krijgen
- Openheid, transparantheid van de vereniging is belangrijk, dus goed pr, krant en kabelkrant halen, inlopen mogelijk maken etc.
- Streven naar evenwichtige opbouw van de verenging, zwakke en sterke schakers zijn belangrijk, senioren en jeugd, mannen en vrouwen, prestatie en recreatie
- Goed luisteren naar de leden, ledenraadpleging
- Zorg voor sfeer en gezelligheid
- Variatie in het programma
- Werk aan een goede leeftijdsopbouw binnen de club met gerichte acties
- Zorg voor de jeugd en de doorstroming!
- Werf vrijwilligers en kaderleden binnen je club
- Betrek ouders van jeugdspelers actief bij de club
- Zorg voor een goede locatie en goed materiaal
- Maak jaarplannen en meerjarenplannen, kort, realistisch , met keuzes en concreet
- Samenwerking zoeken met andere verenigingen
- Vraag wat leden willen en probeer ze dat te bieden
- Zorg voor een leuk clubblad, leuke site, zet ieder lid eens in het zonnetje

wachtwoord vergeten?